Kredyt konsolidacyjny – w trosce o konsumenta?

Kiedy na rynku bankowym pojawiły się kredyty konsolidacyjne zwróciły na siebie uwagę przede wszystkim zadłużonych po uszy konsumentów. Po co spłacać kilka pożyczek, skoro można zamienić je w jeden kredyt i to jeszcze na bardziej korzystnym oprocentowaniu. Niemniej nie ma nic za darmo. Konsument, który rozważa skorzystanie z możliwości kredytu konsolidacyjnego powinien zwrócić uwagę na czas spłaty. W wyniku połączenia kilku kredytów może on się znacząco wydłużyć. Kredyt konsolidacyjny jest co do zasady kredytem długoterminowym. Bank czerpie z tego tytułu podwójną korzyść. Pierwsza dotyczy stałych zysków z oprocentowania. Druga zaś jest związana ze stały

Opłata od posiadania psa

Opłata od posiadania psa jest jedyną z opłat pobieranych przez gminę, jaka może być wprowadzona fakultatywnie przez Radę Gminy. Przyczyną takiego sposobu uregulowania wspomnianej opłaty w polskim prawie jest to, że nie przynosi ona zawsze dochodów dla budżetu gminy. Pierwotnie opłata od posiadania psa była podatkiem, który dodatkowo mógł być pobierany przez inkasentów. Inkaso jest związane z wynagrodzeniem. Do tego dochodzą jeszcze inne koszty związane z poborem podatku. W konsekwencji dochodziło do sytuacji, w której podatek zamiast stawać się źródłem dochodu dla budżetu gminy, był dla niego obciążeniem. Dlatego też ustawodawca nadał tej instytucji kształt

Działania EFTA

Pod skrótem EFTA należy rozumieć nazwę European Free Trade Association, co w tłumaczeniu na język polski brzmi Europejskie Stowarzyszenie o Wolnym Handlu. EFTA jest jedną z regionalnych organizacji międzynarodowych. Powstała ona w 1960 r na mocy konwencji sztokholmskiej. Jej głównym celem było wówczas utworzenie strefy wolnego handlu, która objęłaby wszystkie kraje członkowskie. Pierwotni członkowie EFTA to Austria, Dania, Norwegia i Portugalia, a także Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Kiedy jednak pojawiła się Europejska Wspólnota Gospodarcza, która kładła nacisk na szerszą integrację, nie tylko w dziedzinie handlu, większość dawnych członków EFTA wyst