Kredyt konsolidacyjny – w trosce o konsumenta?

Kiedy na rynku bankowym pojawiły się kredyty konsolidacyjne zwróciły na siebie uwagę przede wszystkim zadłużonych po uszy konsumentów. Po co spłacać kilka pożyczek, skoro można zamienić je w jeden kredyt i to jeszcze na bardziej korzystnym oprocentowaniu. Niemniej nie ma nic za darmo. Konsument, który rozważa skorzystanie z możliwości kredytu konsolidacyjnego powinien zwrócić uwagę na czas spłaty. W wyniku połączenia kilku kredytów może on się znacząco wydłużyć. Kredyt konsolidacyjny jest co do zasady kredytem długoterminowym. Bank czerpie z tego tytułu podwójną korzyść. Pierwsza dotycz

Opłata od posiadania psa

Opłata od posiadania psa jest jedyną z opłat pobieranych przez gminę, jaka może być wprowadzona fakultatywnie przez Radę Gminy. Przyczyną takiego sposobu uregulowania wspomnianej opłaty w polskim prawie jest to, że nie przynosi ona zawsze dochodów dla budżetu gminy. Pierwotnie opłata od posiadania psa była podatkiem, który dodatkowo mógł być pobierany przez inkasentów. Inkaso jest związane z wynagrodzeniem. Do tego dochodzą jeszcze inne koszty związane z poborem podatku. W konsekwencji dochodziło do sytuacji, w której podatek zamiast stawać się źródłem dochodu dla budżetu gminy, był dla niego obciążeniem.

Działania EFTA

Pod skrótem EFTA należy rozumieć nazwę European Free Trade Association, co w tłumaczeniu na język polski brzmi Europejskie Stowarzyszenie o Wolnym Handlu. EFTA jest jedną z regionalnych organizacji międzynarodowych. Powstała ona w 1960 r na mocy konwencji sztokholmskiej. Jej głównym celem było wówczas utworzenie strefy wolnego handlu, która objęłaby wszystkie kraje członkowskie. Pierwotni członkowie EFTA to Austria, Dania, Norwegia i Portugalia, a także Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Kiedy jednak pojawiła się Europejska Wspólnota Gospodarcza, która kładła nacisk na szerszą integrację, ni