Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia’ Category

Integracja rynków finansowych

Integracja rynków finansowych jest procesem polegającym na tworzeniu powiązań gospodarczych i instytucjonalnych między rynkami finansowymi poszczególnych państw. Integracja rynków finansowych może odbywać się na skalę regionalną (np. integracja rynków państw członkowskich Unii Europejskiej), albo na skalę globalną. Może ona polegać na poszerzaniu zakresu działalności instytucji finansowych o nowe usługi finansowe (np. banków, zakładów ubezpieczeń). Integracja rynków finansowych może polegać także na poszerzaniu terytorialnego zakresu działalności przez instytucje finansowe. Z reguły tzw. transgraniczna integracja rynków odbywa się poprzez tworzenie filii, o

Globalna gospodarka a organizacje międzynarodowe

Globalna gospodarka zwana też światową jest ściśle związana z wymianą i współpracą ekonomiczną między różnymi krajami. Pod jej pojęciem należy rozumieć system powiązań krajowych gospodarek. Powiązania mogą mieć charakter gospodarczy (np. import, eksport), albo instytucjonalny (np. wspólna instytucja finansowa integrująca krajowe rynki – EBC). Współcześnie można dostrzec ważne procesy integracji regionalnej związane z działalnością organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej i NAFTA. Do rozwoju globalnej gospodarki przyczyniają się natomiast organizacje międzynarodowe takie jak Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a ta

Kryzys finansowy

Kryzys finansowy zwany też gospodarczym i ekonomicznym jest negatywnym zjawiskiem występującym w gospodarce globalnej. Jego podstawową cechą jest zaburzenie stabilności finansowej w poszczególnych krajach i w skali globalnej. Kryzys finansowy przyczynia się do zmniejszenia spadku produkcji przemysłowej, a co za tym idzie, do bezrobocia. Negatywne zjawisko może przyczynić się także do inflacji, a nawet hiperinflacji. Przyczyny kryzysu finansowego są ściśle związane ze zmianami politycznymi oraz spekulowania akcjami. Modelowym przykładek kryzysu finansowego był wielki kryzys gospodarczy w latach 20. XX wieku. Uchodzi on obecnie za największy kryzys finansowy w historii ludzk