Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia’ Category

Znaczenie makroekonomii

Biorąc pod uwagę czas rozwoju mikroekonomii i makroekonomii można stwierdzić, że druga dziedzina ekonomii jest znacznie młodsza. Spojrzenie na gospodarcze procesy z perspektywy makro- zostało zapoczątkowane w I połowie XX wieku i miało ścisły związek z wielkim kryzysem gospodarczym. Dostrzeżono wówczas, że powiązania gospodarcze między krajami i poszczególnymi regionami mają znaczenie dla globalnej gospodarki wywierając wpływ na sytuację producentów i konsumentów. Rozpoczęto wówczas badania w zakresie wzrostu gospodarczego i równowagi, ale już w ujęciu makroekonomicznym, skupiając się na procesach gospodarczych w skali kraju i świata. Na pierwszy plan wysunę

Mikroekonomia i jej zadania

Mikroekonomia jest jedną z głównych dziedzin ekonomii. Jej podstawowym zadaniem jest badanie oraz określanie zjawisk ekonomicznych występujących w sferze konsumentów i producentów. Skupia się ona przede wszystkim na indywidualnych posunięciach osób produkujących i nabywających dobra materialne. Do jej zadań absolutnie nie należy określanie globalnych i krajowych tendencji w gospodarce, dlatego jest określana mianem mikroekonomii w odróżnieniu od makroekonomii. Mikroekonomia skupia się na badaniu rynku, popytu i podaży oraz równowagi na poszczególnych segmentach rynku. Zupełnie pomija ona powiązania między sektorami gospodarki i rynkami. Mikroekonomia rozwijała się