Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Znaczenie makroekonomii

Biorąc pod uwagę czas rozwoju mikroekonomii i makroekonomii można stwierdzić, że druga dziedzina ekonomii jest znacznie młodsza. Spojrzenie na gospodarcze procesy z perspektywy makro- zostało zapoczątkowane w I połowie XX wieku i miało ścisły związek z wielkim kryzysem gospodarczym. Dostrzeżono wówczas, że powiązania gospodarcze między krajami i poszczególnymi regionami mają znaczenie dla globalnej gospodarki wywierając wpływ na sytuację producentów i konsumentów. Rozpoczęto wówczas badania w zakresie wzrostu gospodarczego i równowagi, ale już w ujęciu makroekonomicznym, skupiając się na pr

Mikroekonomia i jej zadania

Mikroekonomia jest jedną z głównych dziedzin ekonomii. Jej podstawowym zadaniem jest badanie oraz określanie zjawisk ekonomicznych występujących w sferze konsumentów i producentów. Skupia się ona przede wszystkim na indywidualnych posunięciach osób produkujących i nabywających dobra materialne. Do jej zadań absolutnie nie należy określanie globalnych i krajowych tendencji w gospodarce, dlatego jest określana mianem mikroekonomii w odróżnieniu od makroekonomii. Mikroekonomia skupia się na badaniu rynku, popytu i podaży oraz równowagi na poszczególnych segmentach rynku. Zupełnie pomija ona powiązani

Ekonomia dobrobytu – ochrona przed wyzyskiem?

Jest to integralna część szkoły ekonomii klasycznej. Nurt ten powstał w XX wieku. Ekonomia dobrobytu zakłada, że państwo powinno ingerować w gospodarkę i stosunki związane z podziałem dóbr w taki sposób, by każda jednostka miała odpowiedni udział w dobrobycie. Nurt ten zakłada również, że żaden obywatel nie powinnien bogacić się jednocześnie bezpośrednio przyczyniając się do zubożenia innych obywateli. Zapogiegać temu powinno państwo odpowiednio kształtując stosunki na rynku za pomocą wypracowanych mechanizmów. Zgodnie z ekonomią dobrobytu, każda gospodarka, w której działa konkurencja rynkowa, jest efektywna.