Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki

Rodzaje stawek podatkowych

Stawka podatkowa jest relacją między podstawą opodatkowania a wysokością podatku. Innymi słowy umożliwia ona określenie wysokości podatku. Stawka podatkowa może być ustalana wyłącznie w ustawie. W nauce prawa podatkowego wyróżnia się kilka rodzajów stawek podatkowych, a mianowicie stawki kwotowe, procentowe, wielokrotnościowe i ułamkowe. Stawka kwotowa i procentowa występują zdecydowanie najczęściej nie tylko w polskim prawie podatkowym. Tytułem przykładu można wskazać podatek rolny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od dochodu osób fizycznych. Stawka podatkowa ułamkowa jest wyrażon

Cechy podatku

Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym pobieranym nieodpłatnie i powszechnie. Należy dodać, że w niektórych opracowaniach można spotkać się z takimi cechami podatku jak nieekwiwalentność i ogólność. Nieekwiwalentność jest synonimem nieodpłatności, natomiast powszechność jest synonimem ogólności. Pierwsza cecha oznacza, że podatnik nie otrzymuje nic w zamian za to, że płaci podatek. Zupełnie inaczej jest w przypadku opłaty. Druga cecha oznacza natomiast, że podatek jest płacony przez każdego obywatela bez wyjątku. Wyjątkiem od tej zasady są preferencje podatkowe wp

CIT

Ten skrót oznacza Corporate Income Tax. Jest to po prostu podatek dochodowy od spółek lub przedsiębiorstw. Jest to drugi najpopularniejszy podatek po słynnym PIT. W Polsce został po raz pierwszy wprowadzony ustawą z 31 stycznia 1989 roku. Obecnie obowiązuje ustawa uchwalona 15 lutego 1992 roku. Istnieje również szereg rozporządzeń Ministra Finansów regulujących różne kwestie prawne związane z tą dziedziną.  Jeśli chodzi o podatek CIT dotyczy on każdej osoby prawnej. Sposób uzyskania tej osobowości nie ma znaczenia. Podatnikiem może zostać także jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, poza pewnymi wyjątkami.