Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Finanse publiczne > Wydatki na edukację, oświatę i kulturę

Wydatki na edukację, oświatę i kulturę

Wydatki na edukację są bardzo dużą częścią wydatków z budżetu państwa. Finansowane są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz szkolnictwo wyższe, zapewniając w ten sposób powszechny, bezpłatny dostęp do edukacji.  Finansowanie tej kategorii wydatków nie kończy się na szkołach, to także są wydatki na kulturę, sport i różnorakie programy edukacyjne, a także wszelkie kursy doszkalające.  Tą kategorię wydatków można jednak potraktować jako dobrą inwestycje państwa w zasoby ludzkie. Dobrze wykształceni i wyszkoleni pracownicy są w stanie zachęcić zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania kapitału w Polsce, w rezultacie przynosząc budżetowi państwa zyski i odprowadzając wyższe składki i podatki, a także napędzając gospodarkę.

Ustawa budżetowa na rok 2012 przewiduje przeznaczenie na oświatę 38 mld złotych, co nadal jest kwotą zdecydowanie zbyt małą w stosunku do potrzeb. o Dużego dofinansowania potrzebują przedszkola oraz projekty pomagające podnosić kwalifikacje społeczeństwa. Dramatycznie wygląda także kultura w Polsce,  przykładowo, zaledwie 12% społeczeństwa czyta więcej niż sześć książek rocznie!

Państwo ponosi także duże wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, czyli renowacje i konserwację zabytków, finanse przeznaczone do dyspozycji na ten cel stanowią jednak mniej niż 1% całego budżetu państwa.  Państwo przeznacza także fundusze na inne cele związane z edukacją, oświatą i kulturą, przykładowo dofinansowania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.