Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Fundusze i zakłady ubezpieczeń > System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych w Polsce jest złożony z czterech głównych rodzajów ubezpieczeń. Do ich grona należą ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenia zwane umownie chorobowymi i wypadkowymi. Niektóre ubezpieczenia mają charakter obowiązkowy, inne dobrowolny. Dodatkowo, po ustaniu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego ubezpieczony może je kontynuować. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest brak innych tytułów do ubezpieczeń społecznych. Wysokość jest jednolita dla wszystkich osób ubezpieczonych oraz została ustalona procentowo. Składki na ubezpieczenia społeczne są gromadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który zajmuje się także wypłacaniem świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dysponentem jednego z państwowych funduszy celowych, zwanego Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.