Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Finanse publiczne > Renty i emerytury

Renty i emerytury

Zdecydowanie największą część wydatków budżetu Państwa, co roku stanowią emerytury i renty. Pochłaniają one aż jedną czwartą finansów publicznych,  zgodnie z ideą powinny być one jednak w całości sfinansowane przez wpływy ze składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Założenie jest takie, że wszystkie świadczenia, czyli przede wszystkim emerytury,  są finansowane w całości ze składek odprowadzanych przez ludzi pracujących. System ten okazał się bardzo nieskuteczny przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa.  Niestety wydatki ZUSu znacznie przekraczają dochody, emerytury, renty i inne świadczenia muszą być więc dofinansowywane z innych środków. Nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie sytuacja ta miała ulec poprawie, niestety nasze społeczeństwo się starzeje, zbyt wiele jest osób w wieku emerytalnym i pobierających różne świadczenia w stosunku do zarabiających na nich ludzi pracujących i odprowadzających składki. j Pomysłem na naprawę tej sytuacji ma być podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia, pomysł ten spotyka się jednak  z licznymi protestami społeczeństwa, jak również wydaję się być rozwiązaniem tylko tymczasowym i o bardzo wątpliwej skuteczności. Biorąc pod uwagę niestabilność systemu emerytalnego w Polsce, wiele osób obawia się o swoją przyszłość, więc inwestowanie i oszczędzanie we własnym zakresie  na emeryturę wydaję się być bardzo rozsądnym pomysłem. Podniesienie wieku emerytalnego może być skuteczne jedynie w przypadku dalszych reform prowadzących do zrównoważenia wpływów i wydatków na renty, emerytury i inne świadczenia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.