Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Fundusze i zakłady ubezpieczeń > Ochrona ubezpieczeniowa – z czego wynika?

Ochrona ubezpieczeniowa – z czego wynika?

Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez zakład ubezpieczeń na podstawie umowy, którą zawiera on z ubezpieczającym. Umowa ta ma charakter dobrowolny. Wyjątkiem od tej zasady są jedynie ubezpieczenia obowiązkowe. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wprowadza ogólną regułę, zgodnie z którą zarówno ogólne warunki ubezpieczenia, jak i umowa ubezpieczenia powinny być jednoznacznie i jasno sformułowane. Innymi słowy, ubezpieczający musi rozumieć treść poszczególnych postanowień. Nie powinny one budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Co więcej, gdyby postanowienie zostało sformułowane niejednoznacznie, to będzie ono interpretowane wyłącznie na korzyść ubezpieczającego i ubezpieczonego. Z dobrodziejstwa tej zasady skorzysta również każdy inny beneficjent umowy ubezpieczenia. Do umowy załącza się ogólne warunki ubezpieczenia. Ich treść powinna określać między innymi rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron oraz zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.