Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki’ Category

Rodzaje stawek podatkowych

Stawka podatkowa jest relacją między podstawą opodatkowania a wysokością podatku. Innymi słowy umożliwia ona określenie wysokości podatku. Stawka podatkowa może być ustalana wyłącznie w ustawie. W nauce prawa podatkowego wyróżnia się kilka rodzajów stawek podatkowych, a mianowicie stawki kwotowe, procentowe, wielokrotnościowe i ułamkowe. Stawka kwotowa i procentowa występują zdecydowanie najczęściej nie tylko w polskim prawie podatkowym. Tytułem przykładu można wskazać podatek rolny, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od dochodu osób fizycznych. Stawka podatkowa ułamkowa jest wyrażona w formie ułamka, natomiast stawka wielokrotnościowa jest wielokrotno

Cechy podatku

Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym pobieranym nieodpłatnie i powszechnie. Należy dodać, że w niektórych opracowaniach można spotkać się z takimi cechami podatku jak nieekwiwalentność i ogólność. Nieekwiwalentność jest synonimem nieodpłatności, natomiast powszechność jest synonimem ogólności. Pierwsza cecha oznacza, że podatnik nie otrzymuje nic w zamian za to, że płaci podatek. Zupełnie inaczej jest w przypadku opłaty. Druga cecha oznacza natomiast, że podatek jest płacony przez każdego obywatela bez wyjątku. Wyjątkiem od tej zasady są preferencje podatkowe wprowadzone przez ustawodawcę. Są to wszelkie rozwiązania z zakresu pra

Po co płacimy podatki

Wielu z nas chciałoby nie płacić podatku, jednak trzeba się zastanowić, w jakim celu są one ustanowione? Być może na co dzień nie widzimy zbyt wiele przykładów dobrego wykorzystywania naszych podatków, lub nie chcemy ich widzieć.  Mimo tego, że być może mogłyby być one skuteczniej wykorzystywane, i tak przeciętny obywatel odnosi duże korzyści z opieki państwa. To właśnie podatki są głównym sposobem zasilania budżetu państwa, i to dzięki nim obywatel w pewien sposób opłaca edukację, szpitale czy drogi. Świadomość podatkowa Polaków jest bardzo mała, z jednej strony nie zdajemy sobie sprawy jak dużo oddajemy państwu w zobowiązaniach podatkowych, z drugie