Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Podatki’ Category

Opłata od posiadania psa

Opłata od posiadania psa jest jedyną z opłat pobieranych przez gminę, jaka może być wprowadzona fakultatywnie przez Radę Gminy. Przyczyną takiego sposobu uregulowania wspomnianej opłaty w polskim prawie jest to, że nie przynosi ona zawsze dochodów dla budżetu gminy. Pierwotnie opłata od posiadania psa była podatkiem, który dodatkowo mógł być pobierany przez inkasentów. Inkaso jest związane z wynagrodzeniem. Do tego dochodzą jeszcze inne koszty związane z poborem podatku. W konsekwencji dochodziło do sytuacji, w której podatek zamiast stawać się źródłem dochodu dla budżetu gminy, był dla niego obciążeniem. Dlatego też ustawodawca nadał tej instytucji kształt

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z lokalnych podatków, które zasilają budżet gminy. Może on być pobierany w drodze inkasa. Najczęściej inkasentem jest sołtys, który pobiera i wpłaca do gminy należności z tytułu podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest pobierany w czterech ratach (15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada). Warunki i terminy płatności dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej są już nieco inne. Podobnie jest w przypadku wysokości podatku. Osoby fizyczne płacą mniejsze podatki od nieruchomości w odróżnieniu od przedsiębiorców. Podatnikiem podatku od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych należy do grona podatków lokalnych, czyli takich, które zasilają budżet gminny. Żadna inna jednostka samorządu terytorialnego nie może pobierać podatku od środków transportowych. Podatek ten jest płacony przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przedmiotem podatku jest posiadanie środka transportu. Ich katalog został określony przez ustawodawcę i obejmuje on między innymi ciągniki balastowe, samochody ciężarowe, a także naczepy i przyczepy oraz autobusy. Podstawą opodatkowania w przypadku podatku od środków transportowych będzie ilość pojazdów oraz ich rodzaj. Ustawodawca określ