Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka’ Category

Działania EFTA

Pod skrótem EFTA należy rozumieć nazwę European Free Trade Association, co w tłumaczeniu na język polski brzmi Europejskie Stowarzyszenie o Wolnym Handlu. EFTA jest jedną z regionalnych organizacji międzynarodowych. Powstała ona w 1960 r na mocy konwencji sztokholmskiej. Jej głównym celem było wówczas utworzenie strefy wolnego handlu, która objęłaby wszystkie kraje członkowskie. Pierwotni członkowie EFTA to Austria, Dania, Norwegia i Portugalia, a także Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania. Kiedy jednak pojawiła się Europejska Wspólnota Gospodarcza, która kładła nacisk na szerszą integrację, nie tylko w dziedzinie handlu, większość dawnych członków EFTA wyst

Walka z antydumpingiem w UE

Antydumping jest negatywnym zjawiskiem, z którym Unia Europejska walczy za pomocą środków ochronnych. W ich ramach można wyróżnić właściwie trzy grupy środków, a mianowicie antydumpingowe, antysubsydyjne oraz środki chroniące przed nadmiernym przywozem. Środki ochronne są dodatkowymi metodami walki z antydumpingiem. Podstawową rolę pełnią regularne cła, które są określone w taryfie celnej. Wspomniane wyżej środki ochronne mogą być zastosowane wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania ochronnego. Procedura jest przeprowadzana przez Komisję Europejską na wniosek zainteresowanego, ale w szczególnych przypadkach może też zostać wszczęta z urzędu. Po przeprow

Rynek NewConnect – co to jest?

Rynek NewConnect jest rynkiem nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Jego działalność rozpoczęła się 30 sierpnia 2007 roku, a jego podstawowym zadaniem jest finansowanie rozwoju mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Charakterystyczną cechą rynku NewConnect jest podwyższone ryzyko, które jest jednocześnie związane z możliwością wygenerowania większego zysku. Nowoczesny rynek jest bardzo otwarty na finansowanie dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Jedną z jego cech jest występowanie niższych wymogów formalnych w porównaniu z rynkiem regulowanym (giełdowym i pozagiełdowym). NewConnect powstał głównie z myślą o spółkach p