Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse’ Category

Finanse prywatne

Gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych dokonujące się w ramach poszczególnych gospodarstw domowych jest określane mianem finansów prywatnych. Konsumenci i przedsiębiorcy dysponujący prywatnym kapitałem mają duży wpływ na rozwój gospodarki, ponieważ ich wybory i decyzje podejmowane w ramach dysponowania finansami prywatnymi powodują kształtowanie pewnych tendencji w gospodarce. Można zauważyć, że oszczędność nie jest mocną stroną współczesnych społeczeństw, co mocno podkreślano w czasach globalnego kryzysu. Winą za kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych obarczono nie tylko instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek konsumentom i przedsi

Finanse publiczne

Finanse publiczne są potocznie rozumiane jako środki przeznaczone na realizowanie zadań państwa, określonych w ustawie budżetowej. Instytucje publicznoprawne, takie jak państwo, samorząd terytorialny czy też organizacje międzynarodowe zajmują się gromadzeniem i przekazywaniem środków pieniężnych na określone cele, do których zostały powołane. Finanse publiczne są pozyskiwane nie tylko dzięki pobieraniu podatków i opłat publicznych. Finanse publiczne gromadzone i wydawane przez państwo mogą pochodzić także z emisji skarbowych papierów wartościowych (np. bonów skarbowych, obligacji skarbowych) oraz zaciągania pożyczek w bankach państwowych i zagranicznych. Pub