Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse publiczne’ Category

Wydatki na edukację, oświatę i kulturę

Wydatki na edukację są bardzo dużą częścią wydatków z budżetu państwa. Finansowane są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie oraz szkolnictwo wyższe, zapewniając w ten sposób powszechny, bezpłatny dostęp do edukacji.  Finansowanie tej kategorii wydatków nie kończy się na szkołach, to także są wydatki na kulturę, sport i różnorakie programy edukacyjne, a także wszelkie kursy doszkalające.  Tą kategorię wydatków można jednak potraktować jako dobrą inwestycje państwa w zasoby ludzkie. Dobrze wykształceni i wyszkoleni pracownicy są w stanie zachęcić zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania kapitału w Polsce, w rezultacie przynos

Renty i emerytury

Zdecydowanie największą część wydatków budżetu Państwa, co roku stanowią emerytury i renty. Pochłaniają one aż jedną czwartą finansów publicznych,  zgodnie z ideą powinny być one jednak w całości sfinansowane przez wpływy ze składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  Założenie jest takie, że wszystkie świadczenia, czyli przede wszystkim emerytury,  są finansowane w całości ze składek odprowadzanych przez ludzi pracujących. System ten okazał się bardzo nieskuteczny przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa.  Niestety wydatki ZUSu znacznie przekraczają dochody, emerytury, renty i inne świadczenia muszą być więc dofinansowywane z innych środ

Ochrona zdrowia

Drugim, co do wielkości  źródłem wydatków budżetu państwa jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia. Dzięki temu finansowany jest powszechny, bezpłatny dostęp do opieki medycznej, kształcenie lekarzy, budowa szpitali i innych placówek medycznych. Nie wolno również zapominać że wydatki budżetu państwa na ochronę zdrowia, to nie tylko wydatki na leczenie chorób, ale to także szeroko rozumiana profilaktyka. Państwo finansuje nam podstawowe szczepienia, różnorakie badania przesiewowe, programy i kampanię profilaktyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia, zasilany przez pieniądze z budżetu państwa ma za zadanie świadczenie opieki zdrowotnej wszystkim ubezpieczonym i innym, który