Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Banki i kasy oszczędnościowe’ Category

Jak powstał Narodowy Bank Polski?

Dzieje polskiej bankowości centralnej sięgają 1924 r., kiedy po uchwaleniu reformy walutowej utworzono Bank Polski. Do jego zadań należało wówczas przezwyciężenie hiperinflacji i przywrócenie stabilnej sytuacji gospodarczej. Pierwsze działania podjęte przez Bank Polski dotyczyły wymiany marek polskich na złotówki. Złoty był wówczas równy frankowi szwajcarskiemu. Wyglądało na to, że zgromadzone rezerwy złota i dewiz zapewnią poczucie stabilizacji i zapewnią sukces. Niemniej nieurodzaj i kryzys przemysłowy doprowadziły do znacznego osłabienia kursu złotego. Dopiero zaciągnięcie pożyczki międzynarodowej w 1927 r. doprowadziło do ustabilizowania się polskiej wal

Cechy banków inwestycyjnych

Bank inwestycyjny prowadzi działalność głównie w zakresie gwarancji emisji, doradztw inwestycyjnego i obrotu papierami wartościowymi. Zakres działalności banku inwestycyjnego obejmuje między innymi przejęcia i fuzje. W odróżnieniu od innych banków banki inwestycyjne posiadają wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Niemniej ich działania są związane z wyższym ryzykiem finansowym. Banki depozytowo – kredytowe są pod tym względem bardziej bezpieczne. Bank inwestycyjny w odróżnieniu od wspomnianych instytucji finansowych nie zajmuje się ani prowadzeniem lokat, ani też rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych. Łatwo zatem zauważyć, że nie jest to standardowa inst

Formy prowadzenia działalności bankowej

Działalność bankowa może być prowadzona wyłącznie przez trzy rodzaje banków, a dokładniej mówiąc przez banki państwowe, spółdzielcze i w formie spółek akcyjnych. Każda z wymienionych form prowadzenia działalności bankowej posiada pewne szczególne cechy. Najbardziej osobliwą formą są banki państwowe, ponieważ mogą być one utworzone wyłącznie przez Radę Ministrów, która wyda stosowne rozporządzenie. Bank państwowy powstaje na wniosek Ministra Skarbu Państwa, który musi być dodatkowo zaopiniowany przez KNF. Bank państwowy mimo że jest tworzony przez rząd musi zostać wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Bank w formie spółki akcyjnej jest tworzony i pro