Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Finanse > Unia gospodarcza i walutowa

Unia gospodarcza i walutowa

Unia Gospodarcza i Walutowa jest jednym z najważniejszych elementów współpracy między państwami w ramach Unii Europejskiej. Unia Gospodarcza i Walutowa została ustanowiona w 1992 roku na mocy traktatu z Maastricht. Jej głównym założeniem jest utworzenie wspólnej dla całej Unii Europejskiej waluty oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy. Aby dane państwo mogło przystąpić do UGiW, musi spełnić szereg różnych warunków, zwanych kryteriami konwergencji. Te dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich zawiera między innymi kryterium stabilności cen, kryterium fiskalne, kryterium kursu walutowego oraz kryterium stóp procentowych. Do grupy kryteriów prawnych należą zobowiązania mające na celu zgodność prawodawstwa krajowego z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Statutem Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie do Unii Gospodarczej i Walutowej należą wszystkie państwa Unii Europejskiej, jednak do III etapu zostały zakwalifikowane takie państwa jak: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy, Grecja, Słowenia, Cypr, Malta oraz Słowacja i Estonia. Na wspólną walutę zdecydowało się również sześć państw niezrzeszonych w Unii Europejskiej. Są to: Watykan, Monako, San Marino, Czarnogóra, Kosowo oraz Andora. Trzy ostatnie państwa wprowadziły na swoich terytoriach walutę euro bez porozumienia ze Wspólnotą Europejską.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.