Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Inwestowanie > Spółka cywilna

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest spółką w ujęciu prawa cywilnego. Obecnie jest ona traktowana jako umowa stypizowana w Kodeksie Cywilnym, bowiem regulują ją odrębne przepisy. Najważniejszą i najbardziej charakterystyczną cechą tego rodzaju spółki jest to, że w chwili jej zawarcia powstaje majątek, który w trakcie trwania umowy jest nienaruszalny. Oznacza to tyle, że żaden ze wspólników nie może domagać się podziału tego majątku lub rozporządać jego udziałem w czasie trwania spółki. Poza tym, za zobowiązania spółki odpowiada po równo każdy ze wspólników, więc obowiązuje tutaj solidarna odpowiedzialność. W myśl prawa spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem, ale tylko formą prawną współdziałania wspólników. Odróżnia to ją w sposób diametralny od spółek prawa handlowego. Oznacza to, że wszelkich zobowiązań lub zakupów i transakcji dokonują bezpośrenio wspólnicy, a nie spółka w swoim imieniu. Umowa między wspólnikami jest najczęściej zawarta w formie pisemnej, chociaż polskie prawo nie zabrania innych form zawierania takiej umowy. Zawarte są w niej informacje na temat wkładu wniesionego do majątku spółki przez każdego ze wspólników oraz dane na temat celu utworzenia spółki cywilnej. Posiada ona swój numer REGON ora NIP, który jest inny niż NIP osób zakładających spółkę. Spóka cywilna jest także płatnikiem podatku od towarów i usług. Spółki cywilne są obecnie bardzo popularne, ponieważ stanowią najprostszy sposób na prowadzenie działalności gospodarczej przez kilka osób.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.