Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Inwestowanie > Spółka akcyjna

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna należy do grupy spółek kapitałowych. Według polskiego prawa jest to spółka utworzona w rezultacie nagromadzenia przez wspólników kapitału akcyjnego, który można podzielić na akcje. Mają one taką samą wartość nominalną i mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Kapitał składa się z wkładów współwłaścicieli, którzy stają się akcjonariuszami spółki. Kapitał ten nie może być mniejszy niż 500 tysięcy złotych. Istnieją dwa sposoby finansowania kapitału. Jeden z nich to finansowanie pieniężne, a drugi to finansowanie niepieniężne, gdzie mamy do czynienia z wartościowymi rzeczami, uprawnieniami itd. Cechą charakterystyczną spółki akcyjnej jest jest podmiotowość prawna. Aby ją założyć, muszą się znaleźć co najmniej trzy osoby połączone ze sobą w stowarzyszeniu. Ustalają one wspólnie brzmienie statusu spółki, po czym obejmuja co najmniej po jednej akcji, co jest dowodem na uczestnictwo i udział w kapitale spółki akcyjnej. Posiadanie takiej akcji uprawnia jej właściciela do uczestnictwa w zebraniach akcjonariuszy i daje realny wpływ na politykę dotyczącą inwestycji i rozwoju spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jedyne ryzyko jakie ponoszą jest związane z wniesionym wkładem. Ich zysk stanowi dywidenda, czyli część zysku netto przeznaczona dla jednego akcjonariusza. Dywidenda jest przyznawana proporcjonalnie do posiadanego przez akcjonariusza pakietu akcyjnego. Organami nadzorczymi spółki akcyjnej są: walne zgromadzenie, zarząd oraz rada nadzorcza.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.