Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Kredyty > Rodzaje podatków

Rodzaje podatków

Podatki sklasyfikować można ze względu na różne kryteria. Pierwszym niech będzie przedmiot opodatkowania. Wyróżniamy wówczas podatki przychodowe, czyli przemysłowe(płacone od działalności produkcyjnej) oraz podatek od gruntów rolnych, podatek leśny czy podatek od przychodów osób fizycznych. Inny rodzaj to podatki dochodowe(od osób prawnych, osób fizycznych); podatki majątkowe(podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn) czy podatki od wydatków, czyli konsumpcyjne. Następnym kryterium jest stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku. Wyróżniamy wówczas podatki bezpośrednie(podatki nakładane na źródło dochodu obciążające bezpośrednio osoby fizyczne i prawne dysponujące majątkiem, uzyskujące dochody), do których zaliczamy podatki przychodowe, dochodowe i majątkowe od posiadanego majątku oraz podatki pośrednie (podatki od obrotu majątkiem i od wydatków). Trzecim kryterium jest podział dochodów podatkowych pomiędzy państwo a samorząd. Wyróżniamy trzy typy: pierwszy- podatki państwowe ( od towarów i usług, akcyzowy, importowy), drugi -podatki samorządowe ( rolny, leśny, od nieruchomości, od posiadania psów) i ostatni-podatki wspólne ( podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych ). Aby świadczenie pieniężne zostało uznane za podatek, to zgodnie z polskim prawem musi ono posiadać cztery cechy. Są to: nieodpłatność, przymusowość, powszechność oraz bezzwrotność. Zebrane przez skarb państwa podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.