Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Bezpieczeństwo finansowe > Regionalna izba obrachunkowa

Regionalna izba obrachunkowa

Regionalna izba obrachunkowa jest kolegialnym organem, który sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych. Ma ona możliwość zastępczego ustalenia budżetu w razie,gdy samorząd nie uchwali ustawy budżetowej do 31 stycznia, albo gdy naruszy pewne zasady (np. zasadę równowagi). Regionalna izba obrachunkowa sprawuje również kontrolę podmiotów, które korzystają ze środków publicznych. Organem regionalnej izby obrachunkowej jest kolegium izby, które wybiera spośród swojego grona prezesa izby. Prezes izby pełni funkcję przewodniczącego kolegium. Członkowie kolegium są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek presesa izby. Dzielą się oni na członków etatowych i pozaetatowych. Regionalna izba obrachunkowa jest organem nadzoru i kontroli, a także opiniodawczym. Wydaje ona opinie o programach postępowań naprawczych i o projektach uchwał w zakresie spraw finansowych. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością samorządu terytorialnego jest sprawowany wyłącznie pod względem kryterium legalności. Kontrola jest natomiast sprawowana nie tylko z punktu widzenia legalności, ale również pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.