Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Banki > Prezes NBP

Prezes NBP

Jak ogólnie wiadomo, bank centralny to najważniejsza instytucja finansowa, jaka mieści się w danym państwie. Równie ważna jest więc osoba zarządzająca ową instytucją, czyli prezes. W przypadku Polski bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski mieszczący się w Warszawie. Prezes NBP ma bardzo dużo obowiązków, lecz dzieli je z innymi równie ważnymi przymiotami. Warto przypomnieć, iż Prezes polskiego banku centralnego jest organem ustawowym, powoływanym na sześcioletnią kadencję przez Sejm RP na wniosek samego prezydenta. Pozostałymi organami banku centralnego są Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Pierwszy z wymienionych organów zajmuje się ustalaniem kierunku polityki pieniężnej państwa i jej wykonaniem. Przewodniczącym Rady Polityki pieniężnej jest oczywiście Prezes NBP. To tylko jedna z nielicznych funkcji, jaką ta osoba sprawuje. Prezes Narodowego Banku Polskiego sprawuje władzę nad wszystkimi pracownikami NBP, czyli jest ich swoistym szefem. Innym zaszczytem jest także reprezentowanie Narodowego Banku Polskiego na arenie międzynarodowej. Do politycznych praw Prezesa NBP zaliczyć można możliwość uczestniczenia w posiedzeniach sejmowych oraz Rady Ministrów, gdzie jest zobowiązany do przedstawiania sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się kraj oraz wszelakich bilansów, prognoz finansowych itp. Ważnym szczegółem jest fakt, iż Prezes NBP musi spełniać zasadę apolityczności, która oznacza, że nie może on przynależeć do żadnej z partii politycznych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.