Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Podatki > Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Wysokość i termin płatności podatków i opłat lokalnych ustala każdorazowo Rada Gminy, do niej wpływają także dochody z ich tytułu.

Podatek od nieruchomości jest to podatek pobierany z tytułu posiadania nieruchomości takich jak budynki i ich części, oraz grunty.  Rozporządzenie Ministerstwa Finansów określa maksymalne stawki tego podatku w zależności od rodzajów nieruchomości, ich przeznaczenia i zagospodarowania, które mogą być stosowane przez gminy.

Podatek od środków transportowych obejmuje autobusy, ciągniki, samochody ciężarowe, jego wysokość jest ustalana każdorazowo przez Radę Gminy, nie może przekraczać jednak maksymalnych stawek ustalonych przez rozporządzenie Ministra Finansów, jest zróżnicowana w zależności od rodzaju, przeznaczenia i ciężaru środka transportu.

Podatek od posiadania psa, od 2008 roku opłata,  Rada Gminy co roku ustala czy pobierać tą opłatę, w jakiej wysokości i w jakim terminie. W 2012 roku jej maksymalna wielkość to 115,31zł rocznie, nie dotyczy ona psów gospodarskich w maksymalnej ilości 2 sztuk na gospodarstwo oraz osób starszych.

Opłata targowa, to opłata pobierana od osób handlujących na targowiskach, sposób jej naliczania może być dowolnie wybierany przez gminy.

Opłata miejscowa to opłata za pobyt powyżej jednej doby w miejscach o szczególnym znaczeniu krajobrazowym czy turystycznym, opłata uzdrowiskowa zaś, to opłata za pobyt w miejscach o statusie uzdrowiska. Od obu tych opłat obowiązują oczywiście różne zwolnienia, nie dotyczą one osób zamieszkujących stale daną gminę.

Maksymalna stawka opłat nie może przekroczyć:  opłaty targowej- 728,64zł dziennie, miejscowej- 2,08zł dziennie, uzdrowiskowej 4,09zł dziennie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.