Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Gospodarka > Podatek dochodowy

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy, czyli popularny PIT to świadczenie pobierane z tytułu dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Działa on na mocy uchwały z dnia 26 lipca 1991 roku. Podatek od dochodów płaci każda osoba, która mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ponad pół roku. Źródła dochodów, od jakich jest pobierany podatek PIT, można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza grupa związana jest z pracą, a druga z majątkiem. Opodatkowaniu ulegają przychody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, emerytury oraz renty. Poza tym do tej samej grupy należy działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza poza rolnictwem. Swoje przychody muszą także rozliczać przedstawiciele tak zwanych wolnych zawodów. Podatkowi PIT podlegają również majątki pieniężne i prawa majątkowe, nieruchomości, najem, podnajem, dzierżawa, specjalne działy produkcji rolnej oraz alimenty (za wyjątkiem alimentów zasądzonych na rzecz dzieci). Istnieją również sytuacje, gdzie osoba fizyczna jest zwolniona ze świadczenia podatku dochodowego. Wynika to przede wszystkim z postanowień prawa międzynarodowego publicznego. Zwolnieniu od podatku podlegają przychody o charakterze socjalnym, odszkodowawczym, ale również niektóre przychody związane ze sprzedażą oraz z działalnością gospodarczą. Dochód jest rozumiany przez prawodawcę jako dodatnia różnica między sumą przychodów, a kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Państwo, aby faworyzować niektóre kierunki działalności gospodarczej, stosuje także różne ulgi podatkowe.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.