Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Instrumenty finansowe > Papiery wartościowe

Papiery wartościowe

Papier wartościowy jest w rozumieniu prawa finansowego jednym z instrumentów finansowych. Ma on postać dokumentu, którego treść wskazuje na pewne prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi. Papiery wartościowe wbrew pozorom nie obejmują wyłącznie akcji i obligacji najczęściej wymienianych jako przykłady tego typu instrumentów. Inne papiery wartościowe występujące w polskim obrocie prawnym to:
– bony skarbowe
– banknoty
– weksle
– czeki
– bony oszczędnościowe
Niektóre papiery wartościowe mogą być emitowane wyłącznie przez Skarb Państwa. Są to bony skarbowe i obligacje skarbowe. Określa się je niekiedy łącznie skarbowymi papierami wartościowymi. Papiery wartościowe mogą mieć charakter imienny, albo na okaziciela. W pierwszym przypadku nazwa właściciela jest umieszczona w treści dokumentu. Przeniesienie praw majątkowych związanych z papierem wartościowym może odbywać się wówczas wyłącznie na drodze umowy notarialnej. Papier wartościowy imienny można zbyć także przez indos. Z kolei papiery wartościowe na okaziciela są znacznie mniej sformalizowane pod tym względem. Przeniesienie praw majątkowych wynikających z dokumentu następuje poprzez przekazanie dokumentu.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.