Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Bezpieczeństwo finansowe > Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowym

Nadzór nad rynkiem finansowym jest bardzo złożony. Obejmuje on kilka sektorów, a mianowicie sektor bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy oraz sektor kapitałowy. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje również instytucje płatnicze oraz inne jednostki świadczące usługi płatnicze, a także agencje ratingowe. Nadzorem zostały objęte również spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa. W ramach nadzoru nad rynkiem finansowym można wyodrębnić nadzór uzupełniający nad konglomeratami finansowymi. Podstawowym celem nadzoru jest zapewnienie stabilności, przejrzystości i bezpieczeństwa rynku. Ma on na celu także ochronę interesów uczestników rynku oraz ich zaufania do instytucji finansowych. Organ odpowiadający za sprawowanie nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. KNF podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów oraz ma obowiązek przekazania mu sprawozdania z działalności do 31 lipca każdego roku za rok poprzedni. Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego są publikowane w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.