Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Kredyty, pożyczki, lokaty’ Category

Kredyt lombardowy a refinansowy

Pojęcia kredytu lombardowego i refinansowego są ze sobą w pewien sposób powiązane. Kredyt lombardowy jest odmianą kredytu refinansowego. Charakterystyczną cechą kredytu lombardowego jest udzielanie go pod zastaw papierów wartościowych. Granicą kwoty kredytu jest wysokość nominalnej wartości papierów wartościowych. Bank udzielający kredytu lombardowego posiada przedmiot zastawu. Nie zawsze są to papiery wartościowe, ponieważ kredyt lombardowy może być udzielany nie tylko przez bank centralny bankom komercyjnym, ale również przez banki komercyjne swoim klientom. Kredyt lombardowy oferowany przez bank komercyjny jest dostępny zarówno dla osób fizycznych, jak i dla osó

Kredyt refinansowy

Wśród kredytów wyróżnia się pewien specyficzny rodzaj noszący nazwę kredytu refinansowego. Podmiot uprawniony do udzielania refinansowego kredytu to bank centralny, a zatem w przypadku Polski będzie to Narodowy Bank Polski. O kredyt refinansowy mogą ubiegać się banki komercyjne, które mają problem z zachowaniem płynności operacji finansowych. Bank centralny może odmówić udzielenia kredytu refinansowego. Zanim zostanie podpisana indywidualna umowa konieczne jest sprawdzenie zdolności komercyjnego banku do spłaty zaciągniętego kredytu. W indywidualnej umowie zawieranej między kredytodawcą a kredytobiorcą określa się wysokość kwoty kredytu, termin oraz zasady jego s