Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Instrumenty finansowe

Długo- i krótkoterminowe instrumenty

Długoterminowe instrumenty finansowe są dość zróżnicowaną grupą kontraktów, które umożliwiają przepływ środków finansowych między emitentem a nabywcą. Charakteryzują się one wysoką stopą zwrotu, niemniej jednocześnie wiążą się z wyższym ryzykiem finansowym. Tytułem przykładu można wskazać akcje i obligacje oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Długoterminowe instrumenty finansowe, podobne jak średnioterminowe instrumenty są związane przede wszystkim z rynkiem kapitałowym. Są one wykorzystywany przede wszystkim w celach finansowych i inwestycyjnych. Krótkoterminowe instrumenty fina

Instrument finansowy – co to jest?

Instrument finansowy jest pojęciem związanym ściśle z rynkiem finansowym. Oznacza ono nic innego jak środek, za pomocą którego dochodzi do transferu pieniędzy. W ramach instrumentów finansowych można wyróżnić dwa rodzaje środków, a mianowicie długoterminowe i krótkoterminowe instrumenty finansowe. Pierwsze są związane z przede wszystkim z działalnością gospodarczą i inwestycyjną. Z kolei krótkoterminowe instrumenty finansowe są wybierane przede wszystkim przez konsumentów. Instrumenty finansowe są też nazywane mianem kontraktów. Podmioty, które emitują instrumenty finansowe traktują je jak