Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Instrumenty finansowe’ Category

Długo- i krótkoterminowe instrumenty

Długoterminowe instrumenty finansowe są dość zróżnicowaną grupą kontraktów, które umożliwiają przepływ środków finansowych między emitentem a nabywcą. Charakteryzują się one wysoką stopą zwrotu, niemniej jednocześnie wiążą się z wyższym ryzykiem finansowym. Tytułem przykładu można wskazać akcje i obligacje oraz certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Długoterminowe instrumenty finansowe, podobne jak średnioterminowe instrumenty są związane przede wszystkim z rynkiem kapitałowym. Są one wykorzystywany przede wszystkim w celach finansowych i inwestycyjnych. Krótkoterminowe instrumenty finansowe charakteryzują się niższą stopą zwrotu i mniejszym ryzykiem,

Instrument finansowy – co to jest?

Instrument finansowy jest pojęciem związanym ściśle z rynkiem finansowym. Oznacza ono nic innego jak środek, za pomocą którego dochodzi do transferu pieniędzy. W ramach instrumentów finansowych można wyróżnić dwa rodzaje środków, a mianowicie długoterminowe i krótkoterminowe instrumenty finansowe. Pierwsze są związane z przede wszystkim z działalnością gospodarczą i inwestycyjną. Z kolei krótkoterminowe instrumenty finansowe są wybierane przede wszystkim przez konsumentów. Instrumenty finansowe są też nazywane mianem kontraktów. Podmioty, które emitują instrumenty finansowe traktują je jako pasywa, ponieważ są to ich zobowiązania, z których muszą się wyw