Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Rynek finansowy i jego struktura

Rynek finansowy jest sferą działania instytucji świadczących usługi związane ściśle z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. W jego ramach można wyróżnić dwa główne działy, takie jak rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Struktura rynku finansowego jest bardzo złożona, ponieważ rynek kapitałowy można podzielić na dalsze, mniejsze gałęzie, a dokładniej mówiąc na rynek niezorganizowany i zorganizowany. W ramach zorganizowanego rynku kapitałowego mieści się rynek regulowany i nieregulowany. Do pierwszego segmentu należą rynek pozagiełdowy i giełdowy. Do drugiego zaś należy o

Funkcje rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy jest drugim obok rynku pieniężnego segmentem gospodarki. Prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego pozytywnie rzutuje na sytuację ekonomiczną. Pełni on bardzo ważne funkcje, takie jak mobilizowanie i alokacja kapitału, a także wycena kapitału i ryzyka. Mobilizacja kapitału polega na stwarzaniu dogodnych warunków do inwestowania zaoszczędzonych środków, w celu ich efektywnego pomnażania. Alokacja kapitału jest natomiast odpowiednie ukierunkowanie przepływu kapitału, aby trafił on w te segmenty rynku, gdzie przyniesie największe zyski. Dopełnieniem wymienionych funkcji jest rzetel

Gospodarka intensywna i ekstensywna

Gospodarka intesywna skupia się przde wszystkim na wzroście wydajności pracy oraz oszczędzaniu surowców. W ramach tej gospodarki dąży się do modernizacji już istniejących fabryk. Dzięki wysokim nakładom na naukę następuje rozwój technologii, który następnie można zastosować w przemysle i usługach. Gospodarkę intensywną stosują Stany Zjednoczone oraz Japonia. Jej przeciwieństwem jest gospodarka ekstensywna. Była ona stosowana przede wszystkim na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Opierała się przede wszystkim na dużym nakładzie czynników pracy. To oznaczało dużą liczbę zatrudnionych pr