Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Fundusze i zakłady ubezpieczeń

Fundusz emerytalny

Fundusz emerytalny jest instytucją finansową, której działalność polega na gromadzeniu pieniędzy i ich lokowaniu z przeznaczeniem na wypłatę jego członkom. Wypłata następuje po osiągnięciu przez członków funduszu wieku emerytalnego. Na określonych zasadach mogą być wypłacane także emerytury częściowe. W ramach funduszy emerytalnych można wyróżnić otwarte, dobrowolne i pracownicze fundusze. Dobrowolny fundusz emerytalny zajmuje się prowadzeniem indywidualnych kont emerytalnych lub zabezpieczenia emerytalnego. Są one określane odpowiednio skrótami IKE i IKZE. Fundusz emerytalny może być utwo

Fundusz inwestycyjny i jego typy

Fundusze inwestycyjne są instytucjami finansowymi zajmującymi się inwestowaniem środkami klientów, w celu pomnożenia ich zysku. Jednocześnie sam fundusz inwestycyjny czerpie niemałe dochody ze swojej działalności. Fundusze inwestycyjne są niejednolitą grupą instytucji finansowych. W jej ramach można wyróżnić fundusze akcji, obligacji oraz fundusze pieniężne. Charakter określonego funduszu inwestycyjnego wynika przede wszystkim z jego statutu. Fundusz akcji może inwestować tylko w akcje, co wiąże się z ryzykiem spadku zysków inwestora. Fundusz akcji nie będzie chronił jego środków poprzez umie