Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Bezpieczeństwo finansowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Bezpieczeństwo ekonomiczne, określane także mianem bezpieczeństwa finansowego jest stanem stabilnego funkcjonowania systemu gospodarczego. Jego utrzymanie jest jednym z głównych zadań stawianych przed polityką wewnętrzną i zagraniczną państw. Bezpieczeństwo finansowe wynika bowiem nie tylko ze stabilnej sytuacji gospodarczej wewnątrz kraju. Konieczne jest także utrzymanie korzystnych stosunków ekonomicznych z innymi państwami. Gospodarka globalna oddziałuje na gospodarki poszczególnych państw, dlatego współpraca w tej dziedzinie jest bardzo istotna. Obecnie współpraca gospodarcza państw europejski

Bankowy fundusz gwarancyjny – cele i działania

Bankowy fundusz gwarancyjny jest osobą prawną mającą siedzibę w Warszawie. Działa on na podstawie statutu, który jest nadawany przez ministra finansów. Minister najpierw zasięga opinię prezesa NBP i przewodniczącego KNF. Następnie na ich podstawie oraz w oparciu o specyfikę działalności BFG nadaje mu statut w drodze rozporządzenia. W treści statutu znajduje się szczegółowe określenie zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Statut określa również organizację BFG, zasady gospodarki finansowej oraz rodzaje funduszy własnych i sposób ich tworzenia. Podstawowym celem działań Bankowego Funduszu Gwa