Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl >Artykuły dla kategorii ‘Banki i kasy oszczędnościowe’ Category

Banki komercyjne

Banki komercyjne określane także mianem handlowych zajmują się przede wszystkim przyjmowaniem depozytów oraz pozyskiwaniem środków z banku centralnego. Pieniądze te są inwestowane poprzez udzielanie kredytów klientom. Bank komercyjny czerpie zatem główne dochody z zysków z oprocentowania. Poza tym, działania banku komercyjnego obejmują także prowadzenie rachunków bieżących przedsiębiorców i klientów indywidualnych oraz instytucji.Wachlarz usług świadczonych przez banki handlowe jest bardzo szeroki i stale się poszerza, co można zaobserwować szczególnie na przykładzie banków komercyjnych posiadających swoje filie w Polsce. Polskie banki handlowe również coraz c

Bank centralny i jego zadania

Bank centralny występuje w każdym państwie, gdzie funkcjonuje system gospodarki rynkowej. W Polsce jego rolę spełnia Narodowy Bank Polski. W kontekście banku centralnego zawsze wymienia się trzy główne funkcje, jakie pełni on w systemie gospodarczym. Bank centralny jest emitentem, bankiem banków i bankiem państwa. Funkcja emisyjna polega na tym, że Narodowy Bank Polski posiada wyłączne prawo emisji znaków pieniężnych, które są prawnymi środkami płatniczymi w Polsce. Narodowy Bank Polski określa zarówno wielkość emisji, jak i moment wprowadzenia środków pieniężnych do obiegu. Co więcej, bank centralny zajmuje się organizacją obiegu pieniężnego i regulowaniem