Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl >Artykuły dla kategorii ‘Banki

Weksel

Weksel to pojęcie czysto finansowe, które jest bardzo często używane. Co to w ogóle jest i czemu służy, jakie jest jego przeznaczenie ? Warto zacząć od wymienienia elementów weksla, do których zaliczymy między innymi nazwę „weksel”. Drugim elementem jest polecenie, zgodnie z którym musi nastąpić natychmiastowe uiszczenie wymienionej sumy pieniędzy. Trzeci element to imię i nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty, potem wyróżnia się odznaczenie terminu, do kiesy zapłata ma być uiszczona. Ważnym elementem jest także miejsce płatności oraz rzecz prawie najważniejsza, czyli dane osoby, której należność musi być prze

Rodzaje rachunków bankowych

W dzisiejszych czasach banki prześcigają się w pomysłach, by przyciągnąć potencjalnego klienta. Oferują coraz to nowe usługi, które znacznie ułatwiają życie konsumentowi. Swoją kreatywność instytucje finansowe mogą pokazać na przykład na polu kont bankowych. Wśród niezliczonej ilości różnego rodzaju rachunków bankowych, udało się wyróżnić kilka podstawowych typów. Nadrzędnym z nich jest rachunek bieżący. Jest on prowadzony przez bank dla podmiotów gospodarczych, które dokonują za jego pośrednictwem rozliczeń bezgotówkowych. W ramach rachunku bieżącego mogą być również udzielane kredyty. Zadłużenie objawia się

Prezes NBP

Jak ogólnie wiadomo, bank centralny to najważniejsza instytucja finansowa, jaka mieści się w danym państwie. Równie ważna jest więc osoba zarządzająca ową instytucją, czyli prezes. W przypadku Polski bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski mieszczący się w Warszawie. Prezes NBP ma bardzo dużo obowiązków, lecz dzieli je z innymi równie ważnymi przymiotami. Warto przypomnieć, iż Prezes polskiego banku centralnego jest organem ustawowym, powoływanym na sześcioletnią kadencję przez Sejm RP na wniosek samego prezydenta. Pozostałymi organami banku centralnego są Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Pi