Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Instrumenty finansowe > Instrument finansowy – co to jest?

Instrument finansowy – co to jest?

Instrument finansowy jest pojęciem związanym ściśle z rynkiem finansowym. Oznacza ono nic innego jak środek, za pomocą którego dochodzi do transferu pieniędzy. W ramach instrumentów finansowych można wyróżnić dwa rodzaje środków, a mianowicie długoterminowe i krótkoterminowe instrumenty finansowe. Pierwsze są związane z przede wszystkim z działalnością gospodarczą i inwestycyjną. Z kolei krótkoterminowe instrumenty finansowe są wybierane przede wszystkim przez konsumentów. Instrumenty finansowe są też nazywane mianem kontraktów. Podmioty, które emitują instrumenty finansowe traktują je jako pasywa, ponieważ są to ich zobowiązania, z których muszą się wywiązać (np. wykup obligacji) . Z kolei dla posiadacza instrument finansowy jest elementem aktywów. Najlepszym przykładem instrumentów finansowych są papiery wartościowe, do których należą bony skarbowe, obligacje i akcje.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.