Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Fundusze i zakłady ubezpieczeń > Fundusz emerytalny

Fundusz emerytalny

Fundusz emerytalny jest instytucją finansową, której działalność polega na gromadzeniu pieniędzy i ich lokowaniu z przeznaczeniem na wypłatę jego członkom. Wypłata następuje po osiągnięciu przez członków funduszu wieku emerytalnego. Na określonych zasadach mogą być wypłacane także emerytury częściowe. W ramach funduszy emerytalnych można wyróżnić otwarte, dobrowolne i pracownicze fundusze. Dobrowolny fundusz emerytalny zajmuje się prowadzeniem indywidualnych kont emerytalnych lub zabezpieczenia emerytalnego. Są one określane odpowiednio skrótami IKE i IKZE. Fundusz emerytalny może być utworzony jedynie przez towarzystwo, które zarazem jest jego organem jest towarzystwo. Pełni funkcję reprezentacyjną i zarządza funduszem. Procedura utworzenia funduszu obejmuje właściwie cztery etapy. Towarzystwo nadaje funduszowi statut. Konieczne jest także zawarcie umowy o przechowanie aktywów, czyli wszystkich wpłacanych do funduszu środków. Towarzystwo musi także uzyskać zezwolenie na utworzenie funduszu i uzyskać wpis w rejestrze funduszy. Dopiero wtedy może on rozpocząć działalność.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.