Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Biznes > Formy kapitału zagranicznego

Formy kapitału zagranicznego

Kapitał zagraniczny (ang. foreign capital) zwany także kapitałem obcym obejmuje nie tylko środki finansowe. Występuje on także w formie rzeczowej i w postaci wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym można wyróżnić trzy podstawowe formy kapitału zagranicznego. Chcąc zrozumieć ich znaczenie i sposób wykorzystania najlepiej poznać je za pośrednictwem przykładów. Kapitał zagraniczny w formie środków finansowych najczęściej przybiera postać określonej kwoty pieniężnej. Może jednak istnieć także w postaci papierów wartościowych, takich jak akcje i obligacje. Kapitał zagraniczny w formie rzeczowej przybiera postać określonych ruchomości (np. pojazdy mechaniczne, urządzenia i maszyny) lub nieruchomości niezbędnych do prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Trzecią a zarazem ostatnią formą kapitału zagranicznego są wartości niematerialne i prawne. Mogą one przybrać postać patentów, licencji oraz praw autorskich i pokrewnych, albo innych praw związanych w własnością przemysłową. Typowym przykładem wartości niematerialnej jest wiedza know – how.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.