Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Gospodarka > Finansowanie partii politycznych

Finansowanie partii politycznych

Warto dowiedzieć się nieco więcej o finansowaniu partii politycznych, co w dużej mierze spotyka się ze wzrostem niezadowolenia wśród społeczeństwa polskiego. Odbywa się ono oczywiście zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami moralnymi. Można rozróżnić trzy źródła tego typu dofinansowań. Pierwszym będzie oczywiście dochód własny partii, czerpany z majątku przez nią posiadanego. Będą to w szczególności także środki własne członków partii. Członkowie mogą także dokonywać na konto partii wszelakich wpłat, których wysokość jest ustalana odgórnie bądź jest wynikiem dobrej woli wpłacającego. Takie darowizny mogą mieć różne formy, włącznie z przepisaniem majątku czy też z darowizną w postaci nieruchomości czy gruntów. Partie polityczne są też oczywiście finansowane z budżetu państwa, co nie zawsze spotyka się z naszą aprobatą, szczególnie mając na uwadze dzisiejszą arenę polityczną. Ważną kwestią będzie także sposób, w jaki majątek własny będzie przez daną partię wykorzystany i spożytkowany. Pieniądze zgromadzone w ten sposób przeznacza się tylko i wyłącznie na cele, które są dokładnie opisane w statucie danej partii politycznej, który powinien być ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. Partia nadwyżkę środków może spożytkować w jeszcze jeden sposób. Mianowicie chodzi w tym przypadku o wpłaty na cele charytatywne. Te działania mają zapobiec powtórzeniu się sytuacji sprzed lat, każdy ma w pamięci bowiem partie nazistowskie i faszystowskie, które środki własne przeznaczały w dużej części na zbrojenie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.