Jesteś tutaj: pożyczka-bez-bik.edu.pl > Finanse publiczne > Dziura budżetowa

Dziura budżetowa

Dziura budżetowa, inaczej deficyt, to różnica między wszelkimi możliwymi dochodami Skarbu Państwa, a niezbędnymi wydatkami jakie musi ono ponieść,  by zapewnić prawidłowe jego funkcjonowanie a także wszystkie podstawowe świadczenia dla obywateli. Niestety, wydatki nadal znacznie przewyższają osiągane przez Państwo Polskie dochody, w rezultacie rośnie dług publiczny. Przyczyna tego stanu rzeczy są między innymi kredyty zaciągnięte przez Skarb Państwa, na przykład spłacone na szczęście w 2009 roku zadłużenie z Klubu Paryskiego, pochodzące jeszcze z lat 70, pozostało jedynie 118 mln USD zobowiązań wobec Japonii, których przewidziana spłata zakończy się w 2014 roku.  Dług publiczny tworzą więc zaciągnięte przez Państwo Polskie kredyty, wyemitowane papiery wartościowe, przyjęte depozyty i zobowiązania.  Deficyt budżetowy powinien być za wszelką cenę niwelowany, podstawowym sposobem na ten cel jest zwiększanie dochodów, tak by pokryły wydatki. Dokonuje się tego między innymi przez zwiększanie podatków i akcyzy, jednak jest to rozwiązanie ostateczne ponieważ ten sposób  najczęściej spotyka się z oburzeniem opinii publicznej i protestami. Na początku 2011 roku, w celu zmniejszania deficytu budżetowego, zwiększono stawkę podatku na towary i usługi o 1 punkt procentowy, z 7 i 22% na 8 i 23%, wiele ważnych produktów zostało również zaliczonych do wyższej, 23% stawki opodatkowania. Sposobem na dziurę budżetową ma być również umacnianie się złotówki na rynkach międzynarodowych i oczywiście redukcja wydatków,  chociażby właśnie obniżanie kosztów obsługi długu publicznego.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.