Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Kredyty > Biuro informacji kredytowej

Biuro informacji kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK) to instytucja finansowa powołana do życia w roku 1997. Inicjatywę utworzenia takiej instytucji podjęły banki oraz Związek Banków Polskich. Zdaniem BIK-u jest gromadzenie, przechowywanie i w miarę potrzeby udostępnianie danych o zobowiązaniach kredytowych klientów banków, zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Informacje o kliencie są przesyłane do biura w momencie składania przez niego wniosku kredytowego w banku lub w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej. W skład informacji wchodzą dane osobowe, dane dotyczące wysokości zobowiązania, daty zawarcia umowy, okresu spłaty, waluty oraz terminowości dokonywania spłat. Jeśli klient dokonywał spłat terminowo, to informacje o nim znajdują się w rejestrze do momentu całkowitej spłaty zobowiązania. Można również wyrazić chęć zachowania tych danych, co może potem ułatwić ponowne ubieganie się o kredyt. Dzięki tym informacjom bank może ocenić zdolność kredytową klienta oraz ryzyko związane z udzieleniem pożyczki. Historia terminowych wpłat to najlepsza rekomendacja, więc warto starać się regulować zobowiązania w ustalonym czasie. Dzięki temu można wynegocjować lepsze warunki kredytu, na przykład niższe oprocentowanie, obniżenie rat, dłuższy okres kredytowania itp. Biuro Informacji Kredytowej powstało głównie po to, aby obniżyć ryzyko ponoszone przez banki związane z udzielaniem pożyczek klientom, którzy mieli już w przeszłości problemy ze spłatą swoich zobowiązań.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.