Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Bezpieczeństwo finansowe > Bankowy fundusz gwarancyjny – cele i działania

Bankowy fundusz gwarancyjny – cele i działania

Bankowy fundusz gwarancyjny jest osobą prawną mającą siedzibę w Warszawie. Działa on na podstawie statutu, który jest nadawany przez ministra finansów. Minister najpierw zasięga opinię prezesa NBP i przewodniczącego KNF. Następnie na ich podstawie oraz w oparciu o specyfikę działalności BFG nadaje mu statut w drodze rozporządzenia. W treści statutu znajduje się szczegółowe określenie zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Statut określa również organizację BFG, zasady gospodarki finansowej oraz rodzaje funduszy własnych i sposób ich tworzenia. Podstawowym celem działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest utrzymanie stabilności krajowego systemu finansowego. BFG zapewnia funkcjonowanie systemów obowiązkowego i umownego gwarantowania depozytów. Fundusz opracowuje analizy i prognozy dotyczące sektora bankowego i sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Zakres działań, które mogą być podejmowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest dość szeroki. Obejmuje on dodatkowo udzielanie zwrotnej pomocy finansowej bankom i kasom, a także nabywanie ich wierzytelności w razie zagrożenia niewypłacalnością.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.