Jesteś tutaj: ntcinvestment.pl > Banki i kasy oszczędnościowe > Bank centralny i jego zadania

Bank centralny i jego zadania

Bank centralny występuje w każdym państwie, gdzie funkcjonuje system gospodarki rynkowej. W Polsce jego rolę spełnia Narodowy Bank Polski. W kontekście banku centralnego zawsze wymienia się trzy główne funkcje, jakie pełni on w systemie gospodarczym. Bank centralny jest emitentem, bankiem banków i bankiem państwa. Funkcja emisyjna polega na tym, że Narodowy Bank Polski posiada wyłączne prawo emisji znaków pieniężnych, które są prawnymi środkami płatniczymi w Polsce. Narodowy Bank Polski określa zarówno wielkość emisji, jak i moment wprowadzenia środków pieniężnych do obiegu. Co więcej, bank centralny zajmuje się organizacją obiegu pieniężnego i regulowaniem ilości pieniądza znajdującego się w obiegu. Druga funkcja odnosi się do zapewnienia stabilności sektora bankowego i uczestniczenia w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski pełni również funkcję centralnego banku państwa. Polega ona na obsłudze bankowej budżetu państwowego, prowadzenia rachunków bankowych organów administracji państwowej, państwowych funduszy celowych i innych jednostek państwowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby zostawić komentarz.